LĨNH VỰC KINH DOANH

Chuyên sản xuất và kinh doanh hạt nhựa nguyên sinh và tái sinh.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Uy tín là điều kiện tiên quyết để đảm bảo thành công cho chúng tôi trên mọi chặng đường phát triển.

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những công ty uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thương mại ngành nhựa.

DANH MỤC SẢN PHẨM